fletxa

concurs “racons públics”. projecte seleccionat

adreça/ can peguera, nou barris, barcelona
superfície construïda/ -

projecte/ 2013

 

arquitectes/ vora (pere bui, toni riba)
col•laboradors/ nicola gnes

promotor/ fad

el mur.
final del barri. frontera cap al parc del turó. teló de fons.
concentració d’equipaments entre barri i parc. problemes d’accessibilitat. permeabilitat puntual escassa, poc visible i amb problemes d’accessibilitat.

el barri.
conjunt homogeni d’habitatge de baixa densitat. possibilitat de viure al carrer com un gran espai comunitari, ara ocupat pels cotxes. pocs espais públics i de petita dimensió. pocs serveis i locals comercials, tots als seus límits. parc molt proper però poc accessible.

 

proposem un element de connexió potent que generi activitat i alhora usos diversos donant una nova centralitat al mur. convertir un “darrere” en un “davant”. comunicació i activitat en un sol element.

connector.
un espai híbrid entre graderia i plaça que permeti una comunicació diàfana amb el parc.
enderroc parcial del mur i terraplenat per a obtenir eixamplament al final del carrer a mode de plaça i pla inclinat força ample de connexió física entre el nivell del barri i el nivell del parc.

activador.
l’espai públic obtingut té dos àmbits que es retroalimenten com a possibilitadors d’activitat. plaça al final del carrer i graderia que puja fins al parc. la seva amplada possibilita caràcter de centre, punt d’atracció.
la seva configuració física permet múltiples usos i apropiacions per part dels veïns: espai d’estada; prendre el sol estirat a les graderies; platja urbana muntant una piscineta de plàstic; mirador des de la part alta, per sobre d les cases; concerts, teatre, cinema a la fresca; debats i reunions de veïns, etc...
la reobertura de la porta tapiada al refugi possibilita recolzament físic a les activitats. magatzem, connexió elèctrica per escenari, bar (barra desmuntable), punt d’aigua, etc...

concurs “racons públics”. seleccionat


el barri de les cases barates de can peguera té un mur de contenció, resultat d’una urbanització poc adaptada al context físic, que el separa del parc del turó de la peira. el mur és una barrera, un tall que separa dues realitats oposades i complementaries. un racó amb potencialitats per descobrir.

 

 

+més
+dades