fletxa

fletxa planta estat original

planta estat original

planta projecte

planta projecte

secció longitudinal sala-menjador

secció longitudinal sala-menjador

secció transversal

secció transversal

adreça/ carrer bonaventura muñoz, barcelona
superfície/ 80 m2

promotor/ privat

projecte/ 2015-2016
obra/ 2016

arquitectes projecte/ vora (pere buil, toni riba)
col·laboradors/ charles dujardin

arquitectes obra/ vora (toni riba)
constructor/ fórneas-guida s.l.

fotografies/ adrià goula

la configuració estructural del pis defineix una meitat molt regular i ben orientada, on es situen la sala i les habitacions (franja carrer), i una altra meitat molt irregular, amb poca llum i molt compartimentada on es concentren els serveis (franja interior).

l’actuació es concentra principalment en la franja de serveis i només puntualment en la franja d’habitacions, amb l’objectiu d’obtenir 2 grans espais centrals que es relacionen entre si i distribueixen a la resta de peces. així, l’apartament es manté l’esquema de 2 franges amb caràcters diferents, però es reinventa profundament la manera de viure-hi.

s’enderroca tota la banda serveis (cuina, bany, safareig), generant un espai diàfan. la nova organització s’ha definit a partir dels mobles de cuina, bany i emmagatzematge, tot configurant un espai fluid, complex i singular. al costat ‘carrer’ es modifiquen algunes obertures i s’enderroca un envà per definir una sala central generosa amb 2 habitacions a banda i banda.

es tracta de la transformació d’un apartament per adaptar-lo a les noves necessitats d’una parella amb un fill

 

 

+més
+dades