apartament juan, barcelona

apartament juan, barcelona

fletxa

fletxa

biennal d’arquitectura de venècia 2014/ arquitectures empeltades. pavelló catalunya
premis 2A asia & europa 2018/ continental architectural awards. categoria espai públic i paisatge, 2n premi
premis best architects 2017/ europa. finalista
premis the plan 2016/ internacional. finalista
XII beau/ biennal espanyola d'arquitectura i urbanisme. finalista
premis fad 2012/ seleccionat
arquia/próxima 2012/ joves arquitectes espanya. seleccionat
XII premis hispalyt 2014/ arquitectura de maó ceràmic 2011-13. seleccionat

adreça/ carrer gran de gràcia, barcelona

superfície intervenció/ 120 m2

projecte/ 2010 – 2011
obra/ 2011

arquitecte projecte/ vora arquitectura (pere buil, toni riba)
arquitecte obra/ vora arquitectura (toni riba)
col•laboradors/ arnau boronat, eva cotman, ana silva, carolina silva
constructor/ fórneas guida s.l.

fotografies/ adrià goula

aquest apartament era, en el seu estat anterior a la reforma, un conjunt d’espais en els que s’apreciaven diferents etapes sobreposades, usos diversos que havien anat acumulant elements i capes, i havien acabat conformant a primer cop d’ull un ambient estrany i desdibuixat. tot i la confusió s’apreciava la potència dels seus trets definitoris originals: una estructura d’espais encadenats separats per una potent successió de murs de càrrega, el paviment hidràulic amb distinció de jerarquia d’usos mitjançant l’aparició o no de sanefa perimetral, i sostres ritmats de bigues de fusta i revoltons ceràmics.

ens sembla que un treball de reforma ha de treure el màxim partit del que es troba. com passa a la ciutat, que és un conglomerat de temps històrics diferents que es contaminen mútuament, que s’entreteixeixen en un tot complex i ambigu que a nosaltres ens emociona.
tot i que en aquest cas la preexistència no tenia un valor patrimonial ni històric excepcional, era perfectament aprofitable i atractiva, i ens ha portat a una estratègia de reciclatge i transformació, amb límits difusos, a la qual hem sobreposat l’aportació de nous elements funcionals concentrats i diferenciats.

reaprofitament i transformació:
despullat d’elements accessoris existents en parets i sostres fins arribar als elements essencials definidors de l’espai.
neteja dels paraments estratègica i no “higiènica”, mantenint traces, marques, capes de pintura...
consolidació (reforços estructurals, grapat d’esquerdes) i reposició “crítica”.
lectura en el paviment de la distribució original en estances més petites.
homogeneïtzació cromàtica i optimització de la llum natural.

afegit:
mòduls autònoms tancats (caixes) que contenen serveis i emmagatzematge.
subestructura aparent de fusta per l’exterior (com un embalatge, l’important és a l’interior).
passos d’instal•lacions concentrats estratègicament en els intersticis entre “caixes” i espai contenidor, evitant noves regates en la preexistència.
acabat de les caixes amb veladura blanca, unificant-se cromàticament amb l’espai contenidor.

biennal d’arquitectura de venècia 2014
2n premi 2A Asia & Europa 2018
finalista premis best architects 2017
finalista premis the plan 2016
finalista XII beau
selecció premis fad 2012
selecció arquia próxima 2012
selecció XII premis hispalyt

 

tot i que la preexistència no tenia un valor patrimonial ni històric excepcional, era perfectament aprofitable i atractiva, i ens ha portat a una estratègia de reciclatge i transformació, amb límits difusos, a la qual hem sobreposat l’aportació de nous elements funcionals concentrats i diferenciats.

 

+més
+dades