fletxa

fletxa

fletxa implantació

implantació

botiga oberta

botiga oberta

botiga tancada

botiga tancada

axonometria. encaixos entre mòduls

axonometria. encaixos entre mòduls

axonometria. mòdul venda i emmagatzematge

axonometria. mòdul venda i emmagatzematge

axonometria. mòdul mampara

axonometria. mòdul mampara

adreça/ carrer lepant 150, barcelona
superfície/ -

projecte/ 2012
obra/ 2012-13

arquitectes projecte/ vora arquitectura (pere buil i toni riba).
col•laboradors/ albert rubio, adrià guardiet

arquitectes obra/ vora arquitectura (pere buil, albert rubio)
constructor/ francisco herrándiz
promotor/ auditori de barcelona

fotografies i vídeos/ adrià goula

l’auditori de barcelona requereix una botiga mòbil per a implantar puntualment en els vestíbuls de les diverses sales de l’edifici. no es necessita una botiga estable, però l’auditori edita productes culturals propis que posa a la venda en ocasions de molta afluència de públic.
cal dissenyar el suport per a aquesta venda puntual i efímera.
l’auditori té 4 sales i múltiples vestíbuls de característiques diferents. la implantació d’aquest suport a la venda ha de poder ser diversa en forma i tamany, i adaptable a aquesta multiplicitat d’espais.

hem dissenyat una botiga que es configura a partir de l’agregació flexible d’armaris i mampares mòbils i plegables.

 

1. continuïtat i contrast:
els vestíbuls de l’edifici, sobretot el de la sala gran, són generosos en espai i volum interior. i tenen un caràcter molt marcat, donat per l’estructura compositiva dels seus paraments interiors (encoixinat de panells emmarcats en retícula de formigó) i la materialitat càlida de la fusta.
ens preocupava especialment trobar el “to” de l’artefacte a generar i la seva relació formal i material amb aquests espais tan potents. hem optat per una estratègia de dualitat continuïtat/contrast. continuïtat dels mecanismes compositius essencials de l’auditori, i al mateix temps contrast cromàtic. una estratègia que ens fa sentir segurs, la botiga és específica d’aquest edifici i s’hi relaciona eficaçment, i a la vegada es pot col•locar lliurement a l’espai i distingir-se el suficient com per a atraure els melòmans més enllà de la sala de concerts.

 

2. espai petit dins d’un espai gran.
les mampares defineixen un àmbit interior acollidor i a escala humana en un entorn de gran dimensió i que pot ser canviant, i a la vegada configuren un objecte de dimensió suficient per ser reconeixible des de l’exterior.

 

3. mobilitat i transport.
mampares i armaris incorporen rodes i es pleguen per al seu desplaçament. la modulació dels elements és de 40 cm i es pleguen per a ocupar un màxim de 80cm, per a poder ser transportats en ascensor entre plantes de l’edifici.
el muntatge i desmuntatge és ràpid. frontisses entre mòduls, compassos superiors per a fixar posició i cargols passants per a unió entre mampares.

 

4. flexibilitat.
mampares i armaris es pleguen en vàries posicions. això permet múltiples formes d’agregació, i per tant multiplicitat de configuracions espacials. afegint o reduint el número d’elements es pot modificar també el tamany de la botiga.
els plecs de les mampares, a més, tenen una funció d’estabilització estructural, a mode de contraforts.
els armaris es poden plegar i tancar amb clau i mantenir així la botiga col•locada però tancada.

 

5. versatilitat.
els armaris són a la vegada per a emmagatzemar producte i també taulell expositor o mostrador de venda. incorporen una vitrina que permet fer d’expositor i mostra dels productes culturals produïts per l’auditori quan la botiga està tancada.
les mampares incorporen revisters per la cara “interior”, a mode d’expositor vertical de producte. a la cara posterior són suport de cartelleria i incorporen revisters on col•locar tríptics i programes de mà.

 

6. low-tech.
la botiga havia de ser molt econòmica. s’ha construït amb llistons de fusta de pi i panells laminats industrials (abet spruce). se li ha donat un tractament cromàtic mitjançant veladura de color blanc, de manera que es llegeix subtilment la textura de la fusta però s’amaguen els nusos del panell industrial, a la vegada que es distingeix dins dels espais acabats en fusta dels interiors de l’edifici. els mecanismes, frontisses, panys i rodetes són low-tech.
les mampares incorporen compassos de doble posició en la cara superior, per a fixar la col•locació en angle de 90º i donar estabilitat, i també per a fixar la mampara tancada i facilitar el seu transport.

L’auditori de barcelona requeria d’un suport físic per a la venda puntual i efímera de productes culturals, amb implantació variable pels diversos vestíbuls de l’edifici.


una botiga flexible, desmuntable i transportable, que es configura a partir de l’agregació variable d’armaris i mampares mòbils i plegables.

 

+més
+dades