fletxa

fletxa

el solar del concurs, en forma de c allargada, es troba situat entre dos carrers del centre històric de pamplona.

el concurs demanava obrir un passatge públic en planta baixa entre els dos carrers i, al mateix temps, estudiar amb cura la manera d'insertar un edifici contemporani en un teixit antic i de relacionar-lo amb l'entorn.

el programa consistia en un centre esportiu de "wellness", és a dir en una sèrie d'activitats relacionades amb l'esport, el manteniment, la salut i el benestar. així doncs, calia preveure una piscina de 25m, una altra d'aquaeròbic, una àrea termal i de relax, una gran sala de fitness i musculació, uns espais per a activitats dirigides (aeròbic, dansa,...) i tots els espais servidors (vestidors, administració, recepció, bar...)

el projecte proposa construir dos volums compactes alineats a cada un dels carrers, per donar continuitat a l'illa, i, aprofitant el passatge en planta baixa, obrir un gran pati a l'interior de la parcel•la, que serveixi de petita placeta pública i d'espai d'accés al qual es volquen les diferents sales del centre. unint els dos cossos i tancant el tercer costat de la plaça hi ha un volum força transparent que resol les circulacions verticals i les connexions entre els dos costats del complexe esportiu.

aquest espai interior es converteix en el punt central, neuràlgic, de l'edifici i al mateix temps estableix una forta relació amb la xarxa de carrerons i placetes de tot el casc antic.

la resolució de la façana, en tant que "cara" o imatge exterior de l'edifici, és l'aspecte que acaba de formalitzar la integració amb l'entorn.
les façanes a carrer es plantegen com murs compactes perforats amb obertures verticals intencionadament estretes, les quals estableixen un diàleg amb les balconeres de la resta d'edificis del carrer.
jugant amb aquests murs quasi opacs, apareixen volums vidriats en planta baixa i planta superior i perforacions que ressalten el passatge cap a l'interior.
les façanes que donen al pati es projecten com un negatiu de les del carrer, de manera que permeten obrir el centre esportiu a l'espai d'accés i establir relacions visuals entre totes les sales del complexe. es crea un àmbit on és possible veure i ser vist.

interiorment el programa es distribueix en funció d'una sèrie de criteris organitzatius, funcionals i de recorregut.
passada la recepció a nivell de carrer, una rampa condueix els usuaris fins als vestidors, a la segona planta. aquests es converteixen en necessaris segregadors entre la circulació cap a les activitats aquàtiques dels nivells superiors i la que es dirigeix a les sales d'activitats amb calçat esportiu.
la piscina de 25m es situa a la planta superior, de manera que pot gaudir d'una terrassa-solàrium al mateix nivell.
l'equipament es completa amb un bloc tècnic contra la paret mitgera que integra els espais tècnics i de servei, els lavabos, els ascensors, els muntacàrregues i les escales d'emergència.

concurs per un centre esportiu a pamplona

+més
+dades