fletxa

fletxa

fletxa

adreça/ parc del sot d’en barriques (parets del vallès)
superfície/ 10.000 m2

concurs/ 2017
projecte/ 2017
obra/ 2018-2019

arquitectes/ vora (pere buil, toni riba)
equip/ zoí casimiro, pol bosch, gonzalo pérez (concurs), zoí casimiro, marina pina, valentin kokudev (projecte)
agrònoma/ roser vives
enginyeria/ esitec
consultoria ambiental/ lavola
promotor/ ajuntament de parets del vallès

els parcs urbans cada cop tenen una funcionalitat més transversal i integral, i passen a ser espais actius en les dinàmiques urbanes de l’entorn en el que es localitzen. el parc sot d’en barriques té una situació estratègica dins el nucli urbà de parets del vallès i actualment consta de dues zones diferenciades: una que té un funcionament més pròpiament de parc infantil a la part superior, amb ombra i usos definits, i una segona sense ombra, conformada per un gran buit sense res més que uns camins marcats que delaten els itineraris que el travessen.

el nou parc es defineix per una estructura d’ “estances vegetals” al perímetre i fan de filtre i nexe entre el perímetre urbà i l’interior del parc, al centre del qual s’obre una clariana, un gran espai descobert amb una petita topografia que genera espai d’oci, de joc i estar. a les cantonades es situen espais plaça més urbans.

els recintes vegetals s’adapten a la topografia aterrant-se. aquesta adaptació topogràfica, alhora, s’aprofita per a generar un recorregut d’escorrentia de les aigües pluvials que recorre i rega tots els arbres aprofitant al màxim els recursos hídrics.

amb la idea de generar identitat a partir de la vegetació, l’element principal del parc és l’arbrat, que defineix un sostre vegetal continu al voltant de la clariana i delimita els recintes amb espècies diferenciades mantenint en tot moment la permeabilitat visual per sota de les copes.

els espais de joc per infants queden a les estances més apartades del carrer per tenir major grau de seguretat i evitar construir una tanca hostil. el bosc i la clariana estan pensats per tenir un ús més indefinit i informal que permeti la realització de diverses activitats. el parc disposa d’un quiosc-bar amb serveis relacionat amb la plaça de davant del cap que alhora ajuda a tenir un major control del parc.

el parc del sot d’en barriques es concep com a refugi en un entorn urbà descaracteritzat, i alhora com un nou espai de trobada, amb identitat pròpia fonamentada en la multiplicitat d’ambients diversos i canviants.

+més
+dades