fletxa

fletxa

fletxa

premis bigmat '17/ internacional. seleccionat
vii premis enor
/ espanya i portugal. seleccionat
premis the plan 2017
/ internacional. seleccionat
iii mostra arquitectura catalana 2020/ barcelona. premiat

adreça/ barcelona

superfície/ 30 m2

promotor/ privat

projecte/ 2015-2016
obra/ 2016

arquitectes projecte/ vora (pere buil, toni riba)
col•laboradors/ bruna linhares, josep esteve, charles dujardin, anna pontais

arquitectes obra/ vora (toni riba)
constructor/ fusteria puigdellívol sl, fórneas-guida sl

fotografies/ adrià goula

el pavelló es col•loca transversalment a la terrassa, de proporcions allargades, i la segmenta, tot generant una seqüència d’espais interiors i exteriors que redefineix la manera de viure. l’alineació de les obertures genera una relació visual directe entre espais.
la terrassa enclosa entre l’apartament i el pavelló funciona com un pati interior. un espai controlat, privat, íntim.
la forma i la materialitat venen determinades per la condició de construcció efímera i removible i per les limitacions de transport i muntatge. la construcció és en fusta, un sistema de pòrtics i panells, tot formant un volum autònom i sobreposat.
la relació compositiva manté la coherència entre estructura i tancament. a l’interior, la franja baixa té un acabat continu, funcional i domèstic. per sobre d’aquesta, el protagonisme de la fusta, l’estructura aparent com a essència del pavelló.

selecció premis bigmat '17
selecció vii premis enor
selecció premis the plan 2017
premiada iii mostra arquitectura catalana (barcelona) 2020


es tracta de la construcció d’un pavelló en una terrassa per a complementar els usos d’un petit apartament. una segona sala i una habitació-estudi.

 

 

+més
+dades