fletxa

fletxa

adreça/ recinte can Ricart, barcelona
superfície/

promotor/ bagursa, ajuntament barcelona

concurs/ 2017
1er premi

arquitectes projecte/ vora (pere buil, toni riba)
equip arquitectura (vora)/ zoí casimiro, alex etxeberria
enginyeria i coordinació/ pcg
historiadora/ montserrat villaverde

el recinte de can ricart és un conjunt emblemàtic de la modernitat industrial catalana, un prototip de sistema fabril ideat per josep oriol i bernadet l’any 1853 que des del 2017 esta protegit amb rang bcin. per mèrits propis i per la seva grandària i posició, can ricart ofereix una oportunitat única de crear un nou estil de fer ciutat, com a peça clau d’una àrea de nova centralitat culturalment arrelada, econòmicament dinàmica i socialment creativa, d’atractiu indubtable.

els reptes de la urbanització són donar accés i continuïtat a l’espai públic. es proposa incrementar la permeabilitat dels límits del recinte, obrint-lo més al seu entorn, i també crear noves permeabilitats interiors amb passatges puntuals en els edificis per millorar la relació entre espais exteriors i la fluïdesa dels recorreguts.

considerem que la urbanització del recinte s’ha de diferenciar del seu entorn, singularitzant el lloc, mitjançant paràmetres i elements de disseny relacionats amb la seva identitat específica.

la pavimentació proposada és de maó ceràmic col•locat de cantell, donant unitat material als paviments i edificis. es distingeixen 3 tipus d’espai; el carrers, les places i els jardins, i s’incorporen elements d’identitat i la història del lloc en la composició dels jardins, el gravat dels noms de les empreses que s’han localitzat i la recol•locació dels rails de vagoneta encastats al paviment.

concurs, 1er


la proposta per la urbanització del recinte de can ricart busca obrir l’espai, fer-lo permeable, i alhora dotar-lo d’identitat singular, fonamentada en els valors patrimonials del lloc i la seva història, posant-la en valor, per tal d’oferir al barri del poblenou un espai renovat, viu i arrelat que ara esta reclòs.

 

 

+més
+dades