fletxa

fletxa

adreça/ rue de l’industrie, sion, suïssa
superfície construïda/ 18.600 m2

concurs/ 2013 (menció)

arquitectes projecte/ vora (pere buil, toni riba, adrià guardiet, albert rubio) + althaus architekten bern + estudi08014 (adrià guardiet) + albert rubio
promotor/ govern cantonal del valais / ajuntament de sion / HES-SO valais (universitat de ciències aplicades de suïssa occidental) / EPFL (escola politècnica federal de lausanne)

imatges/ play-time

el nou complex s’orienta d’una banda sobre la rue de l’industrie i de l’altra reconnecta amb la ciutat medieval i amb tota la regió a través de les línies de tren. d’aquesta manera l’edifici reprèn un altre tema que caracteritza la ciutat: les grans infraestructures orientades segons la direcció de la vall, i els seus atravessaments transversals.

amb l’espai públic travessant l’edifici, proposem una escola oberta a la ciutat i als seus habitants. contràriament a les institucions “torres d’ivori” del segle xix, entenem l’espai destinat a la transmissió del coneixement com un mercat d’intercanvi d’idees, obert, un espai verdaderament públic.

a escala urbana, la torre de l’antiga sitja esdevé un símbol emblemàtic de les institucions que hostatja el conjunt. la seva presència iconogràfica s’accentuarà per la horitzontalitat de la nova construcció arran de les vies del tren. el fet que aquesta sigui un volum únic però articulat, fa perceptibles les seves adaptacions al context i l’acosta a l’escala humana.

un carrer interior acompanya la connexió exterior entre l’arribada de la passarel•la ferroviària i la plaça d’accés a nivell de carrer. en tota la longitud de l’edifici, els espais de circulació obren relació visual constant interior-exterior, i permeten vistes diagonals interessants en espais d’altures variades. els espais comuns i la part pública del programa es situen estratègicament al llarg d’aquest carrer interior.
moltes entrades no jerarquitzades configuren aquesta gran estructura permeable i funcional, garantint a les tres institucions (hes-so, epfl, quartier d’innovation) tant els accessos des de la rue de l’industrie com una connexió directa amb la ciutat al nivell superior.

a sion, la topografia ha configurat una ciutat interconnectada a diferents nivells. d’aquesta condició es deriven espais urbans esculpits en els volums construïts.
el projecte pren la condició topogràfica com a idea generadora. l’arribada de la passarel·la ferroviària relliga a nivells diferents, i a través de l’edifici, la ciutat antiga amb el plateau industrial més enllà de les vies.

 

+més
+dades